Michaël Adriaens, Notaris te Leuven

 

Michaël Adriaens

Notaris te Leuven

7

Wat is de KBO?

De Kruispuntbank van Ondernemingen is een centrale gegevensbank. Naast allerhande andere "leveranciers" van gegevens, zullen de notarissen en de griffies deze bank voeden met authentieke gegevens omtrent de rechtspersonen (maatschappelijke benaming, maatschappelijke zetel, kapitaal ...) en de eemanszaken.

Indien de oprichting of een statutenwijziging gebeurt bij authentieke akte, dan zal de inschrijving of wijziging ervan in principe gebeuren door de notaris.

Ook het handelsregister zal voortaan geïntegreerd worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Ondernemingen (zowel rechtspersonen als natuurlijke personen) zijn verplicht zich in te schrijven in het handelsregister. Teneinde de administratieve procedures te vereenvoudigen, zullen deze ondernemingen zich niet meer tot allerhande instanties moeten wenden, doch kunnen zij terecht bij een uniek loket, het Ondernemingsloket, om zich te laten registreren als "onderneming".

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .