Michaël Adriaens, Notaris te Leuven

 

Michaël Adriaens

Notaris te Leuven

6

Wat is het ondernemingsnummer?

Een uniek identificatienummer, het ondernemingsnummer, zal aan iedere onderneming toegekend worden, vanaf de inschrijving ervan (natuurlijke personen, rechtspersonen, verenigingen, werkgevers, vrije beroepen, ...). Aan dit identificatienummer is basisinformatie verbonden in verband met iedere ingeschreven onderneming. De KBO zal dus over het nummer van alle ondernemingen beschikken en over de overeenkomstige basisgegevens (naam, adres, benaming, enz.).

Dankzij dit uniek nummer, zullen de ondernemingen niet meerdere keren dezelfde formaliteiten moeten verrichten bij de verschillende administraties. In het verleden werd hen een verschillend nummer toegekend bij één of meerdere overheidsdiensten, nu worden zij daarentegen door één enkel nummer geïdentificeerd. Voor de ondernemingen betekent dit dat het handelsregisternummer verdwijnt en dat enkel het ondernemingsnummer vemeld zal moeten worden op de documenten van de ondernemingen , eenmanszaken en de handelaars. Voor de bestaande ondernemingen zal het BTW-nummer behouden worden en herbruikt worden als ondernemingsnummer. Aan de andere ondernemingen zal er een nieuw nummer toegekend worden.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .